HSU Türkisch Klasse 5_6 Amac_ Sonuc_Cümleleri_18.01.2021
HSU Türkisch KLasse 5_6_Neden_Sonuc_Cümleleri_11.01.2021
HSU Türkisch_Klasse 5 6_Olay Yazısı_Kurmaca Metin_25.01.2021
HSU Türkisch_Klasse 5_6_Anlatıcı – Hikâye Unsurları_01.02.2021
HSU Türkisch KLasse 5_6_Hayal Ürünü ve Gerçek Cümleler_08.02.2021
HSU Türkisch KLasse 5_6_Gerçek Olayları Öyküleme_16.02.2021
HSU Türkisch KLasse 5_6_Duygular_22.02.2021
HSU Türkisch KLasse 5_6_SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK TEST 1_01.03.2021
HSU Türkisch KLasse 5_6_Dilin Çağrı İşlevi_08.03.2021
Yeni!!!
HSU Türkisch KLasse 5_6 _Ödev 012_Çevreyi Olumsuz Etkileyen Kağıt Tüketimi _12.04.2021